حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان نظام بانکی کشور

بر اساس فراخوانی که پیشتر منتشر شده بود، روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه گروهی از کارکنان نظام بانکی کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل مجلس فرمایشی رژیم اسلامی دست به برگزاری تجمع زدند.

کارکنان نظام بانکی کشور نسبت به ادغام بانک‌ها و کاهش شدید حقوق و به خطر افتادن امنیت شغلی خود اعتراض داشتند.در جریان این تجمع ماموران حکومتی،ضمن ضرب و شتم تجمع کنندگان،آنهار را در میدان بهارستان مورد حمله قرار داده‌اند و از ادامه برگزاری تجمع ممانعت به عمل آوردند