حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بناب

روز یکشنبه ۵ بهمن ماه تعدادی از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بناب، در ساختمان اداری این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان علت اجتماع خود را اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی دو ماهه خود عنوان کردند. آنها میگویند عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده و مسئولین دانشگاه نیز تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکلات آنها انجام نداده اند.