حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان و کارگران داروگر تهران

شماری از کارگران داروگر تهران روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان استانی در واکنش به شرایط سخت زندگی کارگران در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق و بیمه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در حال حاضر از مجموع ۴۰۰ کارگر حدود ۳۰ تا ۴۰ کارگر قراردادی در کارخانه داروگر تهران باقی مانده‌اند که از دی ماه سال 1402 پرداخت حقوق آن‌ها به تاخیر افتاده است.به گفته کارگران با توجه به اینکه پرونده تخلفات داروگر در مراجع قضایی و انتظامی در جریان است،مدیران کارخانه برای جلب رضایت مسئولان و اینکه نشان دهند وضعت تولیدات کارخانه و کارگران داروگر خوب است هرچند وقت یکبار با نوشتن طوماری به اجبار از کارگران امضاء می‌گیرند اما در واقع شرایط همانند قبل است و در برخی مواقع بدتر نیز شده است.