حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگرانِ «پتروشیمی چوار ایلام

کارگران روزمزد پتروشیمی ایلام صبح روز چهارشنبه 17 فروردین ماه در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی خود مقابل  استانداری این شهر تجمع کردند.

این نیروها که پانزده روز کار و پانزده روز مرخصی دارند؛ در ارتباط با دلایل اعتراض خود می گویند، آنها حدود ششصد نفر هستند که با شرایط خیلی سخت کار می‌کنند در واقع با شرایط سه شیفت اما با قرارداد کارگر ساده! خواسته‌ی کارگران این است که جزو چارت سازمانی پتروشیمی باشند و حقوق و مزایای کامل بگیرند. گفته می شود،  قرار بود حدود سیصد نفر از  نفراتی که سال ۹۹ بیمه داشتند و تا آخر پروژه و تا مرحله راه‌اندازی در شرکت بودند، جذب شوند اما بعد از مرحله راه‌اندازی این وعده را فراموش کردند.