حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آبفار کرمان

شماری از کارگران آبفار کرمان روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در اعتراض به تصمیم واگذاری مسئولیت ۱۴۰ نفر از همکاران خرید خدمتی به پیمانکاران بخش خصوصی تجمع کردند.

از قرار معلوم، اخیراً تصمیماتی مبنی بر ورود پیمانکاران بخش خصوصی به آبفار گرفته شده در نتیجه کارگران نگران امنیت شغلی و میزان درآمد حداقلی خود هستند. آنها افزودند علارغم مخالفت شدید کارگران، شرکت آب و فاضلاب قصد دارد همه کارگران خرید خدمتی را تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری درآورده و عناوین شغلی آن‌ها را از قرارداد مستقیم با آبفار به پیمانکاری تغییر دهد.