حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آبفای تهران

جمعی از کارگران آبفای تهران روز شنبه 2 بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.

نماینده کارگران پیمانکاری تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران می گوید، قرار است موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی در مجلس برسی شود؛ به همین دلیل کارگران شرکتی آب و فاضلاب با برپایی این تجمع از مجلس می خواهند با تصویب این طرح، امنیت شغلی را به همه کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در تمام بخش‌های دولتی، عمومی و نیمه دولتی کشور بازگردانند. به گفته نامبرده، هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه است.