حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آبفای هرمزگان به پرداخت مطالبات مزدی

کارگران آبفای هرمزگان روز شنبه 4 آذرماه،نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود اعتراض کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، پرداخت حقوق کارگران در گروی وصول بدهی‌های برخی نهادهای دولتی وخصوصی به آبفا است. گفتنی است، شرکت آبفای خوزستان از نهادهای دولتی و خصوصی بابت هزینه آب شرب طلبکار است و پرداخت مطالبات کارگران آبفای هرمزگان در گروی پرداخت این طلب به آبفا است.کارگران از استانداری و سایر نهادهای دولتی برای این طلب وصول نشده درخواست کمک کردند. همچنین گفتنی است، با توجه به بدهی سنگین نهادهای دولتی بعید است شرکت آبفای هرمزگان بتواند به این زودی بدهی خود را بابت قبوض آب بها دریافت کند و این باعث میشود مشکل و شرایط کارگران آب و فاضلاب استان هرمزگان همچنان ادامه‌ داشته باشد.