حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آبفا کهگیلویه و بویراحمد

کارگران آبفا کهگیلویه و بویراحمد روز چهارشنبه 14 آبانماه با برپایی تجمع خواستار ۵ ماه دستمزد معوقه خود شدند.

کارگران آبداری آبفای استان کهگیلویه و بویراحمد از شرایط سخت زندگی خود به دلیل عدم پرداخت ۵ ماه حقوق خود خبر داده و می‌گویند: “در این اوضاع وخیم اقتصادی و با وجود تهدید ویروس کرونا، حقوق کارگران آبفا ۵ ماه به تاخیر افتاده و آنها با وجود همه سختی‌ها، به ناچار مجبور هستند بدون دریافت حقوق به کارشان ادامه دهند.” این کارگران همچنین می گویند “شرکت آبفا ادعا می‌کند که بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز هیچ نظارتی بر این موضوع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.”