حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آب و فاضلاب دشت آزادگان و شادگان

روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه، جمعی از کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب شهرستان دشت آزادگان و شماری از کارگران آب و فاضلاب شادگان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود به طور جداگانه در محل کار  خود دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، بخش روستایی آب و فاضلاب شهرستان دشت آزادگان با برپایی تجمع در  مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خواستار پرداخت 7 ماه دستمزد معوقه خود شدند. همزمان شماری از کارگران شرکت آب و فاضلاب شادگان نیز با برپایی تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان نسب به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه، حق بیمه و ساعات اضافه کاری خود اعتراض کردند.