حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آب و فاضلاب شهرستان خلخال

دهها کارگر شاغل در اداره آب و فاضلاب شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل روز شنبه 29 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

در جریان این اعتراض رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال در میان کارگران حاضر شد و ضمن تهدید آنها به اخراج گفت که  «شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، توان پرداخت حقوق معوقه ۴۸ نفر از آبداران شاغل در نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی این شهرستان را ندارد.