حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران آذرآب و هپکو اراک

روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه کارگران دو شرکت آذرآب و هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

بر پایه گزارش منتشره، کارخانه های هپکو و آذرآب  برای جلوگیری از گسترش  ویروس کرونا موقتا تعطیل و کارگران آن‌ها بدون پرداخت مطالبات معوقه به خانه فرستاده شدند. کارگران معترض می گویند، هم اکنون که این کارخانه ها تعطیل و کارگران بیکار شده اند کلیه دستمزدهای آنها باید  قبل از رسیدن سال نو پرداخت شود. گفتنی است پیشتر تر کارگران هپکو پس از شیوع کرونا در ایران نسبت به عدم تهیه وسایل پیشگیرانه توسط کارفرما در محیط کار اعتراض کرده بودند. کارگران آذرآب هم با برپایی تجمعی خواستار پرداخت حقوق ماه های بهمن و اسفند ماه خود شده بودند.