حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه راه‌آهن

کارگران واحد نگهداری و تعمیرات راه‌آهن نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق ومزایای خود از سوی پیمانکاران، اعتراض دارند.

کارگران معترض می گویند، برخی شرکت‌های پیمانکاری که در زمینه تعمیرات و نگهداری خطوط ریلی فعالیت دارند، جدا از تاخیر در دریافت حقوق، برای پرداخت به موقع مزایای عرفی و مناسبتی کوتاهی می‌کنند. این کارگران همچنین با بیان اینکه چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی ندارند، افزودند: برخی کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری طبق عرف جاری در پرداخت برخی مزایای انگیزشی و عرفی به حساب کارگران کوتاهی می‌کنند. به عنوان نمونه در روز حمل و نقل و حتی روز «کارگر» همه کارفرمایان بایستی برای بالابردن انگیزه کار در کارگران این مزایای عرفی و انگیزشی که از سال‌ها پیش در شرکت‌های تابعه راه‌آهن همانند واحد تعمیرات و نگهداری معمول بوده را در موعد مقرر واریز کنند که در برخی مواقع با تاخیر انجام می‌شود و گاهگاه هم کارفرمایان به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن به کارگران خوداری می‌کنند.