حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس

 

کارگران ابنیه فنی تراورس  روز چهارشنبه 29 دیماه با برپایی تجمعی نسبت به تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض کردند.

نماینده کارگران معترض در این خصوص می گوید، روز سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰، معادل یک ماه از معوقات مزدی آنها پرداخت شد، اما در واقع کارگران آنچه دریافت کرده‌اند مربوط به نیمی از حقوق ماه‌های آبان و آذر ماه سال جاری است و دستمزد حدود یک ماه دیگر به آنها پرداخت نشدها ست. وی همچنین می افزاید، علاوه بر معوقات یاد شده، هنوز برخی همکاران که در مترو تهران به کرج مشغول کارند، حقوق آبان ماه خود را دریافت نکرده‌اند.