حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی دورود به پرداخت نشدن سنوات

کارگران ابنیه فنی راه آهن دورود روز یکشنبه 19 آذرماه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات و دریافت مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این معترضان حدود ۳۵۰ کارگر ابنیه فنی ناحیه دورود هستند که مطالبات سنواتی آنها از سال ۹۲ به تاخیر افتاده و در عین حال درخواست کارگران تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق است.در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه،گروهی از کارگران ابنیه فنی دورود به همراه خانواده‌هایشان در محدوده محل کار خود از ایستگاه بافق تا بم دست به اعتراض صنفی زدند.طبق وعده کارفرمای شرکت پیمانکار قرار بود پانزدهم ماه جاری تمام معوقات کارگران پرداخت شود ولی متاسفانه هنوز عملی نشده است.جدا از مطالبات قدیمی؛کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را طبق بخشنامه مدیریت راه‌آهن به کارگران این ناحیه ریلی دریافت نکرده‌اند.