حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب

روز چهارشنبه 12 مهرماه،جمعی از کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن جنوب نسبت به محقق نشدن برخی مطالبات خود اعتراض کردند.

کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب که به‌صورت قراردادی تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری در خطوط ریلی مشغول کارند،با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن برخی  مطالبات آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است،گفتند: کارگران این ناحیه حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند،پرداخت نشدن برخی دیگر از مطالبات و مزایای شغلی‌شان همانند اضافه کاری،حق لباس و کفش کار،بیمه تکمیلی و مواردی دیگر مشکلات معیشتی آن‌ها را دو چندان می‌کند.کارگران با بیان اینکه در حال حاضر کارگران از خدمات بیمه تکمیلی و امکانات درمانی محروم هستند،افزودند:چرا باید پیمانکار طبق قراردادی منعقد شده با راه آهن عمل نکند بنابراین این اقدام شرکت پیمانکار ظلم در حق کارگران و خانوادهایشان است.