حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ابنیه فنی زاگرس

گزارشات منتشه از اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس در مخالفت با عملکرد بخش خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر می‌دهند.

این کارگران که روز دوشبنه نیز دست به تجمع و اعتراض زده بودند در این خصوص می گویند،بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت مطالبات مزدی کارگران،  یکی از دلایل برپایی این تجمع است. آنها افزودند، علاوه بر یک تا دو ماه معوقات مزدی، هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از مطالبات معوقه را با دو تا سه ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند.