حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اخراجی آرین تجارت مانا

جمعی از کارگران اخراجی  واحد شیرین سازی میعانات گازی پالایشگاه گاز “شرکت آرین تجارت مانا” روز شنبه 2 اسفند ماه مقابل استانداری ایلام دست به تجمع زدند.

61 تن از کارگران واحد شیرین سازی میعانات گازی پالایشگاه گاز ایلام که از واحدهای مهندس و فنی می باشند،  پس از چندین سال فعالیت اکنون با توقف این واحد  بدون پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه  از کار بیکار گشته اند. آنها با برپایی این تجمع خواهان جذب دوباره در پالایشگاه گاز و یا پتروشیمی ایلام هستند. این هفتمین تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده شرکت آرین تجارت  در ماه های اخیر است ، اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.