حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اخراجی معدن چادرملو

روز سه شنه 1 بهمن ماه، شماری از کارگران اخراجی معدن چادرملو باخواست بازگشت به کار مقابل دفتر مدیر این معدن دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، از چند روز پیش تاکنون مدیریت معدن به بهانه های مختلف از ورود دستکم 15 کارگر به داخل معدن جلوگیری نموده و این موضوع باعث نگرانی و اعتراض سایر کارگران نیز شده است. این کارگران می گویند پیشتر با آنها قراردادهای یک ماهه امضا می شد اما اکنون قرارداد پانزده روزه امضاء کرده اند و این امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است.