حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام

روز پنجشنبه 30 بهمن ماه جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام با خواست بازگشت به کار، در مقابل این پتروشیمی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: حدود سی کارگر هستند که با شروع بهره‌برداری سایت الفین طی چند ماه گذشته، به بهانه عدم نیاز از کار بیکار شده اند. این کارگران  که مشغول کار ساخت و آماده‌سازی سایت بوده‌اند، می‌گویند: بعد از خاتمه کار ساخت، بدون پرداخت دستمزد و حق بیمه هایشان از کار بیکار شده اند. این کارگران علاوه بر خواست بازگشت به کار خواستار پرداخت کلیه مطالبات خود نیز می باشند. گفتنی است طی روزهای اخیر نیز 200 تن از کارگران این پتروشیمی به بهانه های مختلف از کار بیکار شده اند.