حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اخراجی پیمانکاری شرکت رجاء

جمعی از کارگران‌ اخراجی شرکت‌ ریلی  رجاء  روز شنبه 9 اسفند ماه در اعتراض به عدم دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا مقابل سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند.

پس از گذشت حدود ۹ ماه از اخراج شماری از کارگران پیمانکاری مجموعه ریلی رجاء، هنوز کارگران این شرکت ریلی موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا نشده‌اند. این کارگران که از اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز توسط پیمانکار بیکار شده‌اند، خواستار محقق شدن مقرری بیمه بیکاری خود در آستانه سال نو شدند. آنها درباره دلایل برقرار نشدن مقرری بیمه بیکاری خود گفتند: سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه قرارداد آنها با شرکت هنوز چند ماهی باقی است و حق بیمه هایشان در این دو ماه پرداخت نشده، مقرری بیمه بیکاری کرونا را برای کارگران این مجموعه برقرار نمی‌کند. این در حالی است که کارفرمای شرکت نیز زیر بار پرداخت حق بیمه کارگران نمی‌رود.