حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اخراجی کارخانه فولاد قروه

اعتراض کارگران اخراجی کارخانه فولاد قروه برای احقاق حقوق برحقشان مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد براساس آیین‌نامه‌ مشاغل سخت‌ و زیان‌آور ادامه دارد.

نماینده کارگران اخراج شده فولاد زاگرس با اشاره به اجرایی نشدن آیین‌نامه‌ مشاغل سخت‌ و زیان‌آور برای کارگران این واحد صنعتی گفت، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارفرما را مکلف به اصلاح عنوان شغلی کرده‌اند و کارفرما لیست کارگران را اصلاح کرد ولی تامین اجتماعی نپذیرفت و اعلام کرد طبق ماده 39قانون تامین اجتماعی، لیست کارگران فقط تا شش ماه پس از ارسال، قابل تغییر است. درنتیجه کارگران از تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، در شعبه بدوی رای به نفع ما کارگران صادر شد ولی اکنون تامین اجتماعی حاضر به اجرای حکم نمی باشد.