حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران اداره برق استان خراسان شمالی

صبح روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه شماری از کارگران اداره برق استان خراسان شمالی در اعتراض به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی کافی بدنبال ابتلای دو تن از همکارانشان به بیماری کووید 19 برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند.
به گفته کارگران معترض، چندی پیش دو تن از کارگران سیم بان اداره برق استان خراسان شمالی براثر ابتلا به بیماری کووید 19در بخش عفونی یکی از بیمارستانهای بجنورد بستری شده اند و وضعیت مناسبی ندارند. آنها با اعتراض به مدیریت خواستار دریافت تجهیزات بهداشتی بیشتر از قبیل دستکش یکبار مصرف ،ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای ادامه کار شدند.