حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان

روز دوشنبه 17 مهرماه،شماری از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در تجمعی به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود در نتیجه اجرا نشدن طرح حذف شرکتهای پیمانکاری اعتراض کردند.

شماری از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان با ابراز نگرانی از اینکه هنوز مطالبات صنفی آن‌ها برآورده نشده،از مسئولان درخواست کردند به وضعیت کارگران پیمانکاری این واحد پالایشگاهی ورود کرده و امنیت شغلی و معیشتی آن‌ها را بازگردانند.این کارگران خواستار حذف پیمانکاران در این واحد پالایشگاهی شده و گفتند:درخواست دیگر کارگران عدالت در پرداخت دستمزدها و سایر مزایای قانونی،رفاهی و انگیزشی نسبت به کارگران رسمی است.به گفته آن‌ها در پالایشگاه آبادان حدود چهار هزار کارگر به صورت پیمانکاری مشغول کارند که از شرایط کار با پیمانکاران رضایت ندارند.همچنین کارگران با بیان اینکه بخش حراست پالایشگاه؛کارت‌های ساعت زنی ورود و خروج تعدادی از همکاران را جمع آوری کرده،در پایان گفتند: نارضایتی آنها به این جهت است که پالایشگاه سالهاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی و پرداخت مطالبات کارگران ندارند و در واقع موضوع خروج پیمانکاران از صنعت نفت چندین سال است که از سوی دولت مطرح می‌شود اما تاکنون کاری برای اجرای این مطالبه کارگران انجام نشده است.