حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ارگ قدیم بم

جمعی از کارگران ارگ قدیم بم صبح روز سه شنبه 5 آذرماه با برپایی تجمع مقابل پایگاه میراث ارگ قدیم خواستار پرداخت کلیه معوقات مزدی خود شدند.

کارگران معترض که این چندمین بار است برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع می زنند با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود شدند. در جریان این تجمع معاون میراث فرهنگی در میان تجمع کنندگان حاضر شد و وعده داد تا اواسط آذر ماه کلیه معوقات آنان پرداخت خواهد شد. کارگران ارگ قدیم بم نیز اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق وعده داده شده، دست به اعتصاب خواهند زد.