حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ایران چوکا

روز سه شنبه 17 تیرماه،کارگران ایران چوکا،نسبت به امنیت شغلی خود، به دلیل تولید حداقل فعالیت این صنعت دست به اعتراض زدند.

در صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا، حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کار هستند که به دلیل کاهش فعالیت تولیدی کاغذ، نسبت به عدم امنیت شغلی خود معترض هستند؛ هرچند مدیرعامل این کارخانه مدعی است علی‌رغم همه مشکلات، کارگران نباید نگران امنیت شغلی خود باشند.کارگران شاغل در این کارخانه عوامل متعددی را در ایجاد بحران مقصر می‌دانند که مهم‌ترین آن دخالت برخی افراد سیاسی در امور مدیریتی کارخانه و تولیدات آن است، همچنین تغییرات مدیریت کارخانه که هر چند سال یک‌بار به دلایل نامعلومی تغییر می‌کند.