حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ایستگاه مترو تبریز

روز شنبه 21 تیرماه،جمعی از کارگران ایستگاه های مترو تبریز نسبت به عدم دریافت حقوق های معوقه خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارش منتشره، کارگران ایستگاه مترو تبریز 3 ماه حقوق عقب افتاده خود را دریافت نکرده اند.به گفته معترض،با وجود اعتراضات مداوم کارگران تاکنون هیچ نهاد دولتی و مقام مسئولی جوابگو و پیگیر وضعیت آنها نشده است.