حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران باربر قائمشهر

روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران باربر در قائمشهر نسبت به وضعیت معیشتی خود و دستمزدشان  در سال جدید دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارشات منتشره،معیشت کارگران باربر قائمشهری در اثر شیوع کروناویروس تحت تاثیر قرار گرفته است و بیش از ۴۰ درصد کارگران باربر در قائمشهر کار خود را از دست داده‌اند. آنها اغلب کارگرانی هستند که در فعالیت‌های ساختمان‌سازی کار سخت حمل ملات، سیمان، گچ و آجر را انجام می‌دهند. به گفته این کارگران آنها نه ایام استراحت بازنشستگی دارند و نه می‌توانند در ایام کرونا، در صورت بیماری در خانه بنشینند.گفتنی است در سال جدید کارگران باربر که دستمزدشان به صورت توافقی بین گروه کارگر و کارفرمای صنف خودشان تعیین می‌شود، شامل افزایش دستمزد نشده‌ است.