حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور

روز یکشنبه 5 آبانماه، جمعی از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور برای چندمین بار نسبت به عدم همسان سازی حقوق و بیمه درمانی ناکارآمد اعتراض کردند.

یکی از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور در این خصوص گفته است: کارگران و بازنشستگان شرکت فولاد ایران خواستار اجرایی شدن تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد هستند و سالهاست که این مطالبه به حق خود را بدون نتیجه پیگیری می‌کنند. او افزود: در این تبصره تاکید شده که حقوق بازنشستگان هر سال باید با توجه به وضعیت اقتصادی روز و شرایط تورم افزایش یابد در حالی که چنین نیست و این تبصره اجرایی نشده است. او که به نمایندگی از برخی بازنشسته‌های مناطقی همچون کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود و سنگرود سخن می‌گفت؛ در ادامه افزود: دریافتی آنها حدود 70 درصد حقوق و مزایای دریافتیِ شاغلان است. این اختلاف، مخالف الزامات آیین‌نامه فولاد است و بایستی رفع شود.