حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران باشگاه فرهنگیان بندرعباس

جمعی از کارگران باشگاه فرهنگیان بندرعباس روز یکشنبه 1 تیرماه در اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

درهمین خصوص یکی از کارگران معترض می گوید، نزدیک به 4 ماه است که به علت شیوع کرونا از کار بیکار شده اند و به علت دریافت نکردن بیمه بیکاری با مشکلات فراوان مالی روبرو شده اند. این کارگران همچنین افزود در نبود هیچ حمایت دولتی از کارگران، بسیاری از خانواده های آنها با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده اند.