حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بیکار شده شرکت های ریلی

جمعی از کارگران بیکار شده شرکت های ریلی، روز یکشنبه 12 بهمن ماه در حالی که حدود ۸ ماه است به دلیل شیوع ویروس کرونا از کار بیکار شده‌اند،  در اعتراض به نبود هیچگونه حمایت دولتی از آنها اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان که زیر نظر چند شرکت پیمانکاری در مجموعه رجاء  مشغول به کار بودند نسبت به دریافت نکردن مقرری بیمه بیکاری خود اعتراض دارند. یکی از این کارگران در این خصوص می گوید “از فروردین ماه سال ۹۹، برخی از شرکت‌های پیمانکاری حوزه‌های سیر و حرکت و فنی به دلیل شیوع ویروس کرونا، به کاهش و اخراج نیروی کار خود پرداختند که تاکنون مقرری بیمه بیکاری تعدادی از کارگران پرداخت نشده است.”وی همچنین افزود،  سازمان تامین اجتماعی، به دلیل این که قرارداد آنها با شرکت هنوز چند ماه باقی مانده است و حق بیمه کارگران در این ۲ ماه پرداخت نشده، مقرری بیمه بیکاری کرونا را برای کارگران این مجموعه در نظر نگرفته است.