حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

جمعی از کارگران بیکار شده معدن کرومیت آسمینون واقع در کرمان روز یکشنبه 13 آذر ماه با خواست بازگشایی معدن اقدان به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم اردیبهشت ماه امسال کارفرما به این بهانه که کارِ این معدن صرفه‌ی اقتصادی ندارد، معدن را تعطیل و ۱۳۰۰ کارگر را خرداد ماه از کار بیکار کرد و از آن روز کارگران در انتظار بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی خود هستند. به گفته یکی از کارگران معترض،  معدن کرومیت «آسمینون» با هزار و ۳۰۰ کارگر معیشت اهالی بومی و غیر بومی جنوب کرمان را به صورت مستقیم تامین می‌کند، به همین دلیل بازگشایی این  واحد ضرورت دارد.