حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران بیکار شهر امیدیه و درگیری با ماموران نیروی انتظامی

روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه، کارگران بومی بیکار شهر امیدیه در استان خوزستان در اعتراض به استخدام افراد غیر بومی در یک شرکت دولتی تازه تاسیس در این شهر که بیشتر آنها از آشنایان و وابستگان به مدیران کارخانه و مقامات شهر هستند، مقابل این شرکت دست به تجمع زدند.

بنا به گزارش منتشره، ماموران نیروی انتظامی رژیم قصد داشتند این کارگران را به زور متفرق کنند که منجر به درگیری مردم با ماموران نیروی انتظامی شد. ماموران رژیم تلاش کردند تعدادی از این کارگران را که جرم‌شان فقط این است که جویای کار هستند، بازداشت کنند. آنها همچنین در وحشت از افشا شدن رفتارشان نسبت به کارگران، موبایل یکی از کارگران را که مشغول فیلمبرداری بود  از وی گرفتند.