حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران تراورس در شهرهای مختلف

جمعی از کارگران شرکت تراورس در شهرهای مختلف کشور روز پنجشنبه 27 آذر ماه به طور جداگانه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

با وجود این که حکم بازگشت شرکت توسط دادگاه از بخش خصوصی به دولت صادر شده، اما از پاسخگویی به ابتدایی‌ترین مطالبات کارگران خبری نیست و در بلاتکلیفی قرار دارند. به طوریکه کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن شاغل در شرکت تراورس در چند شهر از جمله “تهران، اندیمشک، هرمزگان، شاهرود، ورامین، زاگرس، لرستان و کارگران تراورس شاغل در پروژه متری تهران”، ماه‌ها است که دستمزدی دریافت نکرده اند. علاوه بر این شرکت تراورس دو سال است حق بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.