حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران تراورس ورامین

کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس ناحیه ورامین روز شنبه 16 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض ضمن اشاره به عدم پرداخت  یک ونیم ماه از مطالبات سال جاری خود به همراه عیدی و پاداش پایان سال کارگران ابنیه فنی تراورس در نتیجه بی‌توجهی کارفرمایان شرکت پیمانکاری اعلام کردند: در صورت پرداخت نشدن مطالباتمان ظرف سه روز آینده دست به اعتصاب گسترده ایی خواهند زد. گفتنی است  پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران نگهداری ناحیه ورامین چندین ماه به تاخیر افتاده و چند سال است با وجود داشتن بیمه تکمیلی و کسر مبالغی از حقوقهایشان هیچ هزینه‌ای بابت دریافت خدمات درمانی از شرکت بیمه‌گر دریافت نکرده اند.