حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران جایگاه‌های سی ان جی شهرستان شوش

روز دوشنبه 12 تیرماه کارگران دو جایگاه سی ان جی بوعلی و سلمان فارسی شهرستان شوش متعلق به شهرداری این شهرستان در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق هایشان دست به تجمع زدند.

به گفته‌ی کارگران جایگاه بوعلی:این کارگران از آبان ماه سال گذشته تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و بعد از تغییر پیمانکار،دریافتِ معوقاتِ مزدی آنها از پیمانکارِ سابق بلاتکلیف مانده است.این درحالی است که کارگران جایگاه سلمان فارسی نیز با مشکلِ تأخیر در پرداختِ حقوق مواجه هستند.گفتنی است که این کارگران با داشتن چند سال سابقه‌ی کاری،کار با پیمانکار برای آن‌ها مشکلاتِ بسیاری ایجاد کرده است.کارگران همچنین از شهرداری و اداره کار شهرستان شوش خواستند که نسبت به کارگرانِ این جایگاه‌ها بی‌تفاوت نباشند و با بازرسی از وضعیتِ کارگرانِ این جایگاه‌ها،اجازه‌ی تضییع حقوق کارگران را به پیمانکار ندهند.