حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران حفاری شمال به همراه خانواده هایشان

روز سه شنبه 14 آبانماه، جمعی از کارگران حفاری شمال به همراه خانواده هاشان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض می‌گویند: بیش از دو ماه است که دستمزد آنها پرداخت نشده و همین موضوع مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده است.تجمع کنندگان می گویند پیشتر نیز چندین بار جهت احقاق حقوق خود دست به تجمع زده بودند و روابط عمومی حفاری شمال نیز وعده رسیدگی داده بود اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.