حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران حفاری شمال 

کارگران شرکت حفاری شمال روز چهارشنبه 22 آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل این شرکت دست به تجمع زدند.

این کارگران از مرداد ماه سال جاری تاکنون هیچ دستمزد نگرفته‌اند. صدها کارگر این شرکت که به دلیل تعویق دستمزدها در تنگنای معیشتی به سر می‌برند، خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود هستند و گفته‌اند به رغم اعتراضات آ‌نها روشن نیست چه زمانی دستمزدهایشان پرداخت می‌شود. گفتنی است، کارگران شرکت حفاری شمال در هفته‌های اخیر بارها در اعتراض به تعویق دستمزدها تجمع کرده‌اند. آن‌ها سه‌شنبه ۱۴ آبان در حالی که خانواده‌های خود را نیز به همراه داشتند، دست به تجمع زدند. ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است.