حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران حوزه گردشگری مازندارن

روز پنجشنبه 29 خردادماه،کارگران بیکار شده حوزه گردشگری مازندارن نسبت به عدم دریافت بیمه بیکاری دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارش منتشره،با همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی امکان اقامتی و پذیرایی،حدود 5هزار کارگر در حوزه گردشگری در این استان بیکار شدند.با وجود برقراری بیمه بیکاری، صرفا 2 هزار و 200 کارگر حوزه گردشگری مشمول این طرح قرار گرفته و حدود 2 هزار و 800 نفر با وجود داشتن بیمه تامین اجتماعی تاکنون از بیمه بیکاری برخوردار نشدند.