حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق

روز چهارشنبه 6 آذرماه، کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق در اعتراض به سطح پایین دستمزد وعدم پرداخت بموقع آن، دست به تجمع زدند.

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن  جنوب شرق در اعتراض به دستمزد حداقلی و نداشتن امنیت شغلی خود،می گویند، حدود 300 کارگر خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق با سوابق کاری بالا در سخت‌ترین شرایط و آلایندگی مشغول کار هستند اما حداقل حقوق دریافتی، کفاف مخارج زندگی خانوادگی شان را نمی‌دهد. آنها همچنین افرودند،با وجود آنکه در بدترین شرایط در فصول گرم و سرد مناطق کویری و بیابانی محور ریلی زاهدان به کرمان مشغول کارند اما سختی کار آنها  لحاظ نمی‌شود.