حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران خطوط راه آهن زاگروس

روز پنجشنبه 25 آبان ماه، شماری از کارگران خطوط نگهداری راه‌آهن زاگرس که مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمه‌ی آنها از سوی برخی پیمانکاران دست به اعتراض زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، ، این کارگران در زمان بازنشستگی دچار مشکل شده و نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.گفتنی است، در این خطوط ریلی؛ شرکت‌های پیمانکاری زیادی تحت نظارت راه آهن مشغول کار بوده‌اند که طی سال‌های گذشته با اتمام کار خود، جایشان را به پیمانکار دیگری داده‌اند. برخی از این شرکتها نیز به تعهد خود درخصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی کارگران عمل نکرده‌اند.وضعیت به وجود آمده درحالی‌ست که کارگرانی که به مرور مشمول بانشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند امکان بازنشسته شدن برایشان وجود ندارند.