حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران خطوط ریلی راه‌آهن

جمعی از کارگران خطوط ریلی راه‌آهن روز چهارشنبه 5 مهرماه نسبت به تاخیر چند ماهه ارائه لباس و کفش ایمنی کارگران توسط پیمانکاران اعتراض کردند.

شرکت‌های پیمانکاری در ارائه لباس و کفش ایمنی به کارگران از چندسال پیش کوتاهی می‌کنند.این شرکت‌ها یا به کارگران لباس،کفش و دستکش ایمنی ارائه نمی‌کنند یا اگر هم لباس و کفش ایمنی تهیه می‌کنند آنچنان بی‌کیفیت است که شرایط ایمن برای جان کارگر فراهم نمی‌کند.این کارگران با بیان اینکه پیگیری‌های زیادی به صورت مستقیم برای تهیه به موقع کفش و لباس کار مناسب با مسئولین راه‌آهن انجام شده اما هنوز اقدامی جدی درباره آن صورت نگرفته است،به گفته کارگران:عرف کارگاه‌ها بدین ترتیب است که هر 6 ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی به کارگران داده شود اما شرکت‌های پیمانکاری به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمی‌کنند.آن‌ها افزودند:کارگران از لحاظ ایمنی در مضیقه‌اند و خودشان هم نمی‌توانند لباس و کفش ایمنی تهیه کنند.