حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران خط ابنیه فنی تراورس

روز سه شنبه  15 بهمن ماه، بار دیگر اعتراضات کارگران خط ابنیه فنی تراورس در آستانه سال نو  و در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران خط ابنیه فنی تراورس که خواستار پرداخت مطالبات مزدی ماه‌های آذر و دی ماه خود می باشند در این خصوص می گویند، و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهند تا کلیه دستمزدهای آنها را پرداخت کند. به گفته این کارگران، هم اکنون حدود ۷ هزار کارگری که در خطوط راه‌آهن کشور تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول به کار هستند، نگران دریافت مطالبات پرداخت نشده به همراه عیدی خود هستند. به نقل از یکی از کارگران، گفته می‌شود که جدا از مشکلاتی که در پرداخت مزدی وجود دارد، کارگران با مشکل بیمه تکمیلی هم مواجه هستند. با اینکه هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود، اما از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل واریز نشدن حق بیمه تکمیلی، بهره‌مند نیستند.