حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران خودروسازی کشور

روز یکشنبه 11 اسفندماه،کارگران خودروساز کشور نسبت به نبود امکانات کافی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا در داخل محیط کارخانه ها دست به اعتراض زدند.

به گزارش منتشره، ازآنجا که شرکت‌های خودروسازی به علت گستردگی فضای کارگاه‌ها و کمبود تعداد سرویس‌های بهداشتی، نمی‌توانند جلوی شیوع ویروس کرونا را در میان کارگران بگیرند،کارگران معترض خواستار فراهم کردن امکانات یا تعطیلی تا زمان رفع نگرانی‌ها هستند.