حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن دورود

اعتراض به پرداخت نشدن سنوات و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی کارگران راه‌آهن دورود روز شنبه 16 اردیبهشت ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

گروهی از کارگران ابنیه فنی ناحیه دورود در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه خود؛ ار روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه تاکنون دست به تجمع و اعتراض زده اند. به گفته این کارگران؛ پرداخت مطالبات سنواتی آن‌ها از سال ۹۲ به تاخیر افتاده و درخواست آن‌ها تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. طبق اظهارات آن‌ها، جدا از مطالبات قدیمی؛ کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را طبق بخشنامه مدیریت راه‌آهن به کارگران این ناحیه ریلی دریافت نکرده‌اند.