حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن شاهرود

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود روز یکشنبه 16 شهریور، نسبت به عدم پرداخت دستمزدهایشان توسط شرکت پیمانکاری، اعتراض کردند.

بنابه گفته کارگران معترض،  هر ماه پیمانکار  50 درصد از حقوق‌ها را با یک الی دو ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای آنها  که حداقل‌بگیر هستند، بوجود آورده است. آنها با بیان اینکه دریافتی این دستمزدها کفاف معاش زندگی‌شان را نمی‌دهد، درباره مطالبات خود افزودند: باوجود آنکه کارفرما هر ماه مبالغی از حقوق آنها بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل  واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر، بهره‌مند نیستند. گفتنی است علاوه بر این، کارگران راه آهن شاهرود حدود دو سال است که لباس و کفش کار دریافت  نکرده‌اند.