حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن مشهد

رو شنبه 29 آذرماه جمعی از کارگران راه آهن مشهد به همراه خانواده هایشان در اعتراض به بازی با جان کارگران در شرایط کرونایی برای منفعت شرکتهای پیمانکاری دست به تجمع زدند.

آنها می گویند، با توجه به شیوع ویروس کرونا حتی ناوگان اتوبوس رانی و قطار شهری را به تعطیلی کشانده ولی همچنان از شهرهای دور و نزدیک ورود و خروج قطار داریم. به خاطر برخی شرکتهای ریلی که می خواهند ضررشان به حداقل برسد کارگران مجبورند به کار خود ادامه بدهند و در صورت هرگونه اعتراضی از کار بیکار خواهند شد.