حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن میرجاوه

جمعی از کارگران راه آهن میرجاوه روز شنبه 13 اردیبهشت ماه در اعتراض به پایمالی حقوقشان توسط شرکت ریل صنعت کاران و بی تفاوتی مدیران شرکت راه آهن جنوب شرق در محل کار خود دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران، شرکت طرف قرار داد راه آهن مانند شرکت ریل صنعتکاران، قرارداد 90 روزه با کارگران می بندد اما به جای پرداخت حق بیمه سه ماهه، بیمه 75 یا 85 روز را پرداخت می کند و حتی در قرارداد، شغل کارگران خط راه آهن را کارگر ساختمانی قید می کند تا از پرداخت مزایای مربوط به آن شغل طفره روند. آنها می گویند، شغل  کارگران راه آهن جزء مشاغل سخت محسوب می شود و بسیاری از کارگران دلیل سختی کار، پس از 20 سال سابقه کار بازنشست می شوند اما شرکت های طرف قرارداد راه آهن، شرایط سختی کار را برای کارگران واریز نمی کنند.