حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن ناحیه زاگرس

روز یکشنبه 24 فروردین ماه جمعی از کارگران راه  آهن ناحیه زاگرس در اعتراض به کارکردن بدون رعایت فاصله گذاری و امکانات لازم برای مقابله با کووید 19 دست به تجمع زدند.

کارگران راه آهن ناحیه زاگرس با برپایی تجمع در ایستگاه سبزآب اندیمشک خواستار اجرای طرح فاصله گذاری و همچنین تامین امکانات مقابله با بیماری کووید 19 برای کلیه کارگران شدند. گفتنی است این کارگران ضمن برپایی این تجمع، با انتشار نامه و تصاویر اعتراضی خود  در شبکه های اجتماعی خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند.