حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران راه آهن کرج

صبح روز دوشنبه شماری از کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، علاوه بر چندین ماه دستمزد معوقه، لباس کار و کفش ایمنی کارگران راه آهن در مناطق لرستان، زاگرس، کرج،  اندیمشک، رباط کریم، اسلام شهر تهران، شاهرود، دامغان و خراسان تاکنون توزیع نشده است. آنها می گویند قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود هر روز دست به تجمع و اعتراض بزنند.