حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران رستوران‌های شرکت نفت فلات قاره ایران

کارگران شاغل در رستوران های شرکت نفت فلات قاره ایران در جزایر خلیج فارس روز سه شنبه 6 آبان، نسبت به نبود امنیت شغلی خود اعتراض کردند.

برپایه گزارش منتشره، با حذف نام کارگران رستوران های جزایر نفتی از سامانه ساپنا،  از تاریخ 30 آبان، امنیت شغلی و معیشت بیش از یکهزار نفر از کارگران شرکت نفت فلات قاره ایران در جزایر نفتی و مناطق عملیاتی که همگی بیش از 15 سال سابقه دارند و با شرایط سخت و دوری از خانه در وسط آبهای خلیج فارس و بر روی سکوهای نفتی بصورت اقماری و در گرمای 50 درجه مشغول به کار هستند، به خطر افتاده است. یکی از کارگران می گوید، با حذف نام کارگران  از این سامانه از اصول اولیه کاری مثل بیمه تکمیلی و اضافه کار و کارانه بی بهره می شوند و امنیت شغلی آنها در اختیار پیمانکار  قرار می گیرد.